SHOP.COM可獲2%現金回贈的項目

SHOP.COM 2%現金回贈不能獲現金回贈
成人豎琴基礎課程報名費
成人色士風基礎課程所有常規課程
成人長笛基礎課程所有試堂
親子課程購買樂器
購買豎琴弦
購買色士風配件
購買精品擺設
外租樂器月租
租用琴房 / 練琴咭
維修樂器
鋼琴調音
(0)